Hij is er!  ISO 21500 is de eerste, internationaal breed gedragen richtlijn voor projectmanagement die door standaardisatie-autoriteiten in meer dan 30 landen is omarmd. En daarmee is hij hèt uitgangspunt voor de ontwikkeling van huidige en toekomstige normen. ISO 21500 is een overkoepelende richtlijn voor projectmanagement, die een gemeenschappelijk begrippenkader biedt en een procesnorm definieert. Hij dient als een kapstok en referentiepunt voor de projectaanpak van uw eigen organisatie.

 

PMI NL Chapter heeft vanaf het begin aan de ontwikkeling van ISO 21500 actief bijgedragen met inzet van kennis en ervaring vanuit de leden, alsook aan het toelichtende boek waaraan de Interessegroep ISO 21500 heeft meegeschreven. Het bestuur is dan ook trots op de gelijktijdige lancering van de richtlijn en het boek op donderdag 29 november. Sprekers zijn Maarten Peelen (NEN) en Robbert van Alen (Sogeti Nederland). Deze bijeenkomst is inmiddels volgeboekt, een teken dat de richtlijn al leeft. Door u alsnog op de website van NEN aan te melden, maakt u uw interesse bekend voor navolgende bijeenkomsten: http://www.nen.nl/web/Projectmanagement.htm.