Lancering van de ISO richtlijn voor projectmanagement 'ISO 21500' in Nederland

 

Datum & tijd: donderdag 29 november 13:00 – 17:00.

Locatie: NEN, Vlinderweg 6, Delft.

 

 

Hij is er! De ISO richtlijn voor projectmanagement: ISO 21500. Het resultaat van vier en een half jaar werk door bijna 100 experts op het gebied van projectmanagement. Vier en een half jaar van internationaal én intercultureel vergaderen, schrijven, reviewen, overleggen en herschrijven. En wat is het resultaat: Een document van amper 50 pagina’s dat beschrijft wat grotendeels al eens eerder is beschreven, en wat u waarschijnlijk al weet.

Op het eerste gezicht is dat een niet erg indrukwekkend resultaat, maar de betekenis van ISO 21500 is een stuk groter dan op het eerste gezicht lijkt. ISO 21500 is namelijk de eerste echte breed gedragen richtlijn voor projectmanagement. En daarmee hét uitgangspunt voor de ontwikkeling van huidige en toekomstige normen. Een document dat een fundament legt voor de verdere ontwikkeling van de projectmanagement professie.

 

ISO 21500 is een overkoepelende richtlijn voor projectmanagement, die een gemeenschappelijk begrippenkader biedt en een procesnorm definieert. Deze richtlijn functioneert als een kapstok en referentiepunt voor de projectaanpak van uw eigen organisatie. Voldoet uw aanpak aan de eisen en criteria uit ISO 21500 dan heeft u een  basis waarop competente projectmanagers projectresultaten kunnen boeken.

Tevens kunt u zowel intern als extern aantonen dat u op kwalitatieve wijze uw projecten uitvoert, omdat uw projectaanpak gebaseerd is op de onafhankelijke ISO 21500 richtlijn. Immers, ISO 21500 heeft geen directe invloed op het projectresultaat, wel op de projectuitvoering.

 

De ISO 21500 zal behalve in het Engels ook in het Nederlands verschijnen. Daarnaast wordt er ook een NEN praktijkrichtlijn uitgebracht waar de achtergronden, interpretaties, relevantie, en toepassing van de ISO 21500 worden geschetst. Deze praktijkrichtlijn beschrijft wat u, als opdrachtgever, manager, medewerker of leverancier van projecten, met de richtlijn kunt of misschien wel moet. In deze praktijkrichtlijn worden de meest voorkomende vragen over de ISO 21500 te beantwoorden, met als centrale vraag Wat heeft de praktijk van projectmanagement aan deze richtlijn?

 

Op 29 november wordt ISO 21500 officieel gelanceerd in Nederland. Naast een eerste kennismaking met de richtlijn, wordt ook aandacht besteed aan wat ISO 21500 voor de praktijk betekend.

IPMA en PMI Nederland zijn sinds dag één betrokken geweest bij de ontwikkeling de richtlijn. De voorzitters van beide vakverenigingen hebben straks de eer het eerste Nederlandstalige exemplaar in ontvangst te mogen nemen.