Project ontsporing & herstel

Dat een project ontspoort komt regelmatig voor; in alle bedrijfstakken. Waarom? Wat zijn de oorzaken? Hoe kun je een ontspoord project weer op de rails gezet worden? En hoe kun je het voorkomen?

Veel genoemde oorzaken zijn:

  • Onprofessioneel projectmanagement.
  • Zwakke business case en onvoldoende aandacht voor de bedrijfsdoelen.
  • Gebrekkige ondersteuning door het topmanagement.
  • Onvoldoende aandacht voor mens en organisatie.
  • Te late betrokkenheid van gebruikers.
  • Verkeerde contracten.
  • Inadequate ontwerp oplossingen.
  • Ontbrekende competenties en onvoldoende ervaring.

Het is de combinatie van een meerderheid of alle van deze condities die gerelateerd is aan ontsporing. Het vanzelfsprekende antwoord op de tweede vraag –hoe brengen we een ontspoord project weer op de rails- is dus: verbeter elk van deze condities.

Echter…als je die vanzelfsprekende aanpak volgt, dan laat je onbeantwoord waarom deze condities überhaupt zijn ontstaan. Waarom heeft niemand opgemerkt dat er geen steun is van het topmanagement, dat het projectmanagement systeem geen duidelijk inzicht geeft, dat de business case gammel is? En, als iemand dat heeft opgemerkt, waarom zijn er dan geen verbetermaatregelen genomen? Met andere woorden: zijn de bovengenoemde condities niet eerder symptomen dan oorzaken?

In de Masterclass Project Recovery richten wij onze aandacht op zowel de symptomen als de diepere oorzaken van project ontsporing. Aan de hand van voorbeelden uit verschillende bedrijfstakken laten we zien dat een afbraak van het gezamenlijke oplossingsvermogen van de partijen in een project een van die diepere oorzaken is. We beschrijven hoe het ontsporingsproces zich geleidelijk ontwikkelt en waarom het in het begin nauwelijks zichtbaar is. We presenteren een algemene aanpak om dit proces om te buigen en het project weer op de rails te zetten. Tenslotte geven we advies hoe ontsporing zichtbaar gemaakt en voorkomen kan worden.

Aanmelden en meer informatie: http://www.projectrevolution.nl/